Välkommen till Degerfors Pingstkyrka

Ny öppnar vi Pingstkyrkan för bön igen!

Givetvis följer vi gällande säkerhetsföreskrifter och begränsar till max 8 besökare vid varje sammankomst! Du är därför välkommen att meddela om du önskar besöka någon av dessa samlingar.

Finsk bön på måndagar 17.00: Ring eller skicka SMS till 073-683 65 22

Bön på tisdagar 19.00: Ring eller skicka SMS till 070-354 67 89

 

 laddar viktigt möte...

Se även det kompletta programbladet...

Prenumerera till din egen kalender

Kontakta oss