Missionen

kyrkan

Församlingen har under året haft förmånen att bedriva mission genom underhåll till missionärer i flera länder men också genom att ge bidrag till olika verksamheter för evangeliets spridning runt om i världen. Vi vill i både ord och gärning förkunna evangelium om Jesus Kristus och se fattiga och utsatta upprättas och upptäcka vem Jesus är och få en personlig relation till honom. Jesu ord i Matt 25:35-40 uppmanar:

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.